Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

AVES Yayıncılık A.Ş. olarak kişisel verilerin güvenliği konusuna gösterdiğimiz yüksek hassasiyetle, yayınevimizle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi temel prensibimizdir.

Bu prensipten hareketle yayınevimiz, KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

AVES’in gizlilik politikası, kanunda oluşan değişiklikler ve diğer sebeplerden ötürü güncellenebilir. Güncellenen metin web sayfamızda güncelleme tarihiyle birlikle yenileneceği gibi yenileme bilgisi e-posta aracılığıyla da duyurulacaktır.

AVES web sayfasını ve yayınladığımız dergilerin web sayfalarını herhangi bir kişisel bilgi girmeden ziyaret edebilirsiniz. Ancak belirli bir hizmetin sunulması ya da istediğiniz işlemin gerçekleştirilmesi için (iletişim formlarında, e-posta uyarısı ve aboneliği taleplerinde) kişisel bilgilerinizi istemekteyiz.

AVES dergilerinin yayınlanan sayıları, dergilerle ilgili haberler ve akademik yayıncılıkla ilgili son gelişmeler e-posta aracılığıyla ilgili kişilere duyurulmaktadır. Duyuru listeleri oluşturulurken açık erişimli olarak yayınlanmış olan makalelerden kullanıcı bilgileri de toplanmaktadır. Bu bilgiler isim, iletişim bilgileri ve uzmanlık alanı bilgilerinizi içerebilir. [email protected] adresine e-posta göndererek bilgilerinizi güncelleyebilir veya duyuru listelerimizden çıkma talebinde bulunabilirsiniz.

Web sayfamızda bağlantısı bulunan üçüncü tarafların gizlilik prensiplerinden yayınevimiz sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz AVES tarafından, abone ve müşteri profillerinin belirlenmesi, soru ve önerilerinizi yanıtlama, doğru hedefe yönelik hizmet verme ve iş geliştirme ile ulaşılan kişi sayısını artırma amacıyla işlenmektedir. AVES tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta olup üçüncü kişilerin bu verilere ulaşması ve değiştirmesi mümkün değildir.

KVKK 11. maddesi uyarınca tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsinizdir. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için veri sorumlusu AVES’in [email protected] e-posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.