POLİTİKALAR

Yayın Etiği ve Editöryel Politikalar

AVES dergilerinde Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), European Association of Science Editors (EASE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Council of Science Editors (CSE) rehberleri esas alınmaktadır.

Yayınevimiz akademik yayıncılığın uluslararası standartlarına tam uyum sağlamak amacıyla editörler, yazarlar, hakemler ve yayın ekibi için gerekli olan rehberlik ve eğitimleri düzenli olarak sağlamaktadır.
 

Hakem Değerlendirmesi

AVES dergilerine gönderilen makaleler dış bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir.

Dergilerin makale değerlendirme süreçleri, her derginin kendine ait, bağımsız yayın kurulu tarafından yönetilmektedir. Dergilerin baş editörleri derginin sahibi olan kurum tarafından atanmakta, baş editörler kendi yayın kurulu üyelerini seçmektedirler.

Dergilere gönderilen tüm makaleler bilimsel değerlendirmelere ilave olarak teknik değerlendirme sürecinden de geçmektedir ve editörlerin bu aşamada makaleleri ek değerlendirmeye ihtiyaç duymadan reddetme seçenekleri vardır. Bilimsel değerlendirme sürecine alınmaya uygun bulunan makaleler, konusunda uzman olan dış bağımsız hakemler tarafından incelenir.

AVES dergileri yazar ve hakemlerin birbirlerinin kimliklerini bilmediği çift kör hakem değerlendirme sürecini takip eder.

Değerlendirme sürecine katılan hakem ve editörlerin tavsiyeleri son kararların temelini oluşturur. Son karar yetkisi baş editörlerdedir.

İtiraz ve şikayet vakaları, derginin yayın kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında incelenir. Yayın kurullarının karar yeter sayısına ulaşamadığı konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır.
 

Çıkar Çatışması

AVES dergilerinin makale değerlendirme süreçlerinde görev alan tüm kişilerin yanlılığa neden olabilecek, var olan veya muhtemel finansal, kişisel, fikri ve akademik çıkar çatışmalarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Sorumlu yazarların, katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmuş ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması formlarını makaleleriyle birlikte göndermesi zorunlu tutulmaktadır.

Editör ve hakemler de görev aldıkları makalelerle ilgili potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmeleri konusunda bilgilendirilmektedir.
 

İntihal

AVES dergilerine gönderilen makaleler, içeriklerinin özgünlüğünün teyit edilmesi amacıyla Crossref Similarity Check - iThenticate intihal tespit yazılımıyla kontrol edilmekte ve bu işlem değerlendirme sürecinin farklı aşamalarında tekrarlanmaktadır.

Yazarların makalelerinin tamamında veya bazı bölümlerinde intihal yaptığının tespit edilmesi durumunda yayın kurulu COPE rehberlerine göre değerlendirme yapacaktır.
 

Kötüye Kullanım ve Suistimaller

İntihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği de dahil olmak üzere tüm suistimal şüpheleri ciddiyetle incelenmekte ve derginin yayın kurulu tarafından araştırılmaktadır. Bu tür vakaların değerlendirilmesi aşamasında COPE rehberleri takip edilmekte, gereği doğrultusunda ret, iade etme ve geri çekme kararları verilebilmektedir.
 

Telif Hakları ve Açık Erişim Politikası

AVES dergilerinin tüm arşivine ücretsiz çevrimiçi ulaşım mümkündür.

Dergilerin içeriği üçüncü kişilerin paylaşma ve uyarlamalarına da izin veren Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License da dahil olmak üzere çeşitli telif formatlarında yayınlanmaktadır.

Bazı dergiler içeriklerini geleneksel telif yasaları çerçevesinde korumakla birlikte aynı zamanda ücretsiz tam metin erişimi de sunmaktadırlar.
 

Yayın Ücreti

AVES dergileri Open Access yayınlar olup makalelerin değerlendirme ve standart yayın süreçlerinde yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir.

Dergilerin yayın masrafları bağlı bulunduğu kurumların finansal kaynaklarından ve varsa nadiren derginin reklam gelirlerinden karşılanmaktadır.

Kabul edilen makaleler genellikle 4-12 hafta arasında değişen sürelerde yayına hazır hale getirilmektedir. Ancak rutin yayın akışı dışında yazarların hızlı Ahead of Print yayın talepleri ücrete tabi olabilir.
 

Arşivleme Politikası

Dergilerin elektronik olarak yayınladığı içerikler, araştırmacıların ve bilim insanlarının gelecekte de erişimine açık kalabilmesini sağlamak amacıyla Portico ve PubMed Central’de arşivlenerek koruma altına alınmaktadır.

AVES’in yayınladığı tüm dergilerin içeriklerinin 2019 itibariyle Portico’ya yüklenerek koruma altına alınması planlanmaktadır.
 

Reklam Politikası

AVES dergilerinin yayın masrafları dergilerin sahibi olan kurumların finansal kaynaklarından karşılanmakla birlikte dergilerde kısıtlı sayıda ilaç ve tıbbi cihaz ilanına da yer verilebilmektedir.

Editöryel süreçler ile ilan satış süreçleri, editöryel kararların bağımsızlığının korunması ve finansal çıkarlardan etkilenmesini önlemek amacıyla birbirlerinden ayrılmıştır.

Yayınlanan ilanlar editöryel içerikten ayırt edilebilecek şekilde yapılandırılacaktır.

Yayınlanacak ilanların ilgili yasalara uygun olarak hazırlanması, etik ihlal içermemesi, aldatıcı, yanıltıcı ve incitici olmamasını sağlamak ilan sahiplerinin sorumluluğundadır. AVES yayın öncesi bu gibi durumları da denetlemektedir.