University Press Nedir?

University Press üniversitelerin “araştırma, akademik gelişim ve eğitimde mükemmellik” ilkelerini dünya çapında yayınlar yaparak ilerletmeyi hedefleyen bir yayın modelidir. 

Bu modelde üniversite bünyesindeki dergiler aynı çatı altında toplanır, belirli bir formatta ve standartlarda yayınlanır.

Oxford University Press ve Cambridge University Press ile 15. yüzyılda başlayan ve günümüzde de uluslararası birçok üniversite tarafından uygulanan bu yayın modelinin hedefi, üniversite bünyesinde çıkan dergilerin uluslararası akademik yayıncılık standartları çerçevesinde yayınlanmasını ve uluslararası indeksler tarafından dizinlenmesini sağlamaktır.

University Press yayın modelinde hedeflenen temel faydalar: 

•  Ü​niversite dergilerinin tek merkezden uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanması,
•  Dergilerin uluslararası indekslerde taranması ve etki değerlerinin (Impact Factor) yükselmesi,
•  Akademik personelin bilimsel yayın deneyimine ve performansına katkı yapması,
• Dergilerin editöryel ekibinin sadece bilimsel konularda mesai harcaması, diğer tüm dergi işlerinin profesyonel yayıncı tarafından yürütülmesi.